IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 16659.
KRS 0000610896, REGON 364105599, NIP 8792683785
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-04-01 r., sygnatura akt: V GRp 2/20
[BMSiG-16096/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Toruniu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MAVILEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Toruniu (KRS 0000610896) zawiadamia, że postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 5 marca 2020 r. zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli na dzień 24 kwietnia 2020 r., w siedzibie Sądu Rejonowego w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!