XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 139860.
KRS 0000781103, REGON 383084454, NIP 6762564827
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2019-04-11 r.
[RDF/192473/20/508]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ekofit sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 18.03.2020 okres OD 11.04.2019 DO 31.12.2019