XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Związki zawodowe

Pozycja 140646.
KRS 0000129603, REGON 271983662, NIP 6511047721
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-09-06 r.
[RDF/192194/20/412]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Związek Zawodowy "Kadra" Jastrzębska Spółka Węglowa SA Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" w Suszcu sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019