Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 17360.
KRS 0000358443, REGON 340772430, NIP 5542879072
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-06-25 r., sygnatura akt: XV GUp 88/17
[BMSiG-16905/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 88/17 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego "DOM I STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" w Bydgoszczy, w upadłości (KRS nr 0000358443).

Na postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodnia od obwieszczenia.