I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1613.
KRS 0000078303, REGON 008348330, NIP 7150000011
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-04 r.
[BMSiG-1115/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Montażowych i Instalacyjnych "Budinst" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 22.09.2006 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Przedsiębiorstwa Robót Budowlano-Montażowych i Instalacyjnych BUDINST Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku i o otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: Kraśnik, (informacja...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!