I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1619.
KRS 0000105575, REGON 008032519, NIP 8130334117
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-15 r.
[BMSiG-1057/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Klimawentex sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe KLIMAWENTEX sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (KRS nr 105575) z dnia 20 grudnia 2019 roku postanowiono rozwiązać Spółkę oraz otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!