III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1639.
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 115/19
[BMSiG-1047/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019 r. została ogłoszona upadłość Grażyny Fijałkowskiej zamieszkałej w Radomsku, (97-500) Radomsko, przy (informacja ukryta), numer PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Dominikę Lisiecką, a na syndyka Dorotę Borkowską, numer licencji 775.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza, w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, na adres tut. Sądu: (informacja ukryta), 97-300 Piotrków Trybunalski.
Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 115/19.