III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 1741.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 37/17
[BMSiG-1028/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Natalii Jażdżewskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, informuje o przedłożeniu do akt sprawy oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Polnej 5/1 w miejscowości Marzęcino, objętej Księgą Wieczystą numer GD2M/00047430/0, znajdującego się na k. 398-405v., który każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21 (pokój 524), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może wnieść zarzuty do planu podziału.