III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 1745.
SĄD REJONOWY W SŁUPSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 18/15
[BMSiG-1157/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 18/15 dot. Lucyny Bąk zam.: 76-200 Słupsk, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , Romana Bąk zam.: 76-200 Słupsk, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , zawiadamia o sporządzeniu planu podziału funduszów masy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!