IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1823.
KRS 0000764762, REGON 382184828, NIP 1251686596
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-01-03 r., sygnatura akt: VIII GRp 18/18
[BMSiG-1118/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Nadzorca wykonania układu MED-VIP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Władysława Reymonta 12/127, 05-250 Radzymin, nr KRS 0000764762, nr NIP 1251686596 (wcześniej Elżbieta Główka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Główka - Gabinet Lekarski, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, nr NIP 1250162626 ), na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. z 2015 r., poz. 978 (dalej jako: "PrRestr"), informuje, iż funkcję nadzorcy wykonania układu objęła Kancelaria Restrukturyzacyjna Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie Nadzorca wykonania układu podaje do publicznej wiadomości, iż złożył do akt sprawy sprawozdanie nadzorcy wykonania układu Dłużnika MED-VIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Władysława Reymonta 12/127, 05-250 Radzymin, nr KRS 0000764762, nr NIP: 1251686596 , za okres od września 2019 r. do listopada 2019 r.

Przyspieszone postępowanie układowe Dłużnika toczy się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GRp 18/18.