IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1827.
KRS 0000577823, REGON 320986944, NIP 6722068364
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-09-30 r., sygnatura akt: VII GR 10/19
[BMSiG-1163/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku AGRALEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Redle o otwarcie postępowania układowego prowadzonej pod sygnaturą VII GR 10/19, zabezpieczył majątek Spółki AGRALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redle (numer KRS...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!