IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1828.
KRS 0000475581, REGON 320300970, NIP 6721992130
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-02 r., sygnatura akt: VII GRs 3/17
[BMSiG-1170/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Fuhrmann Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji, sygn. VII GRs 3/17, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2020 r. wyznaczono termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyjętego postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 8 listopada 2019 r.

Rozprawa odbędzie się 6 lutego 2020 r., o godz. 1000,

w sali nr 17 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34.