XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 17583.
KRS 0000820176, REGON 385247699
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-01-07 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/92362/19/264]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.73.Z (Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego).

Liczba rekordów:
21 138

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - mazowieckie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 056 483

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3.Nazwa oddziałuSATELLITE INDUSTRIES SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILLITE LIMITEE ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibySATELLITE INDUSTRIES SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaKRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN/BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES/ZENTRALE UNTERNEHMENSDATENBANK 0894.561.417 GUICHET D’ENTREPRISE AGRÉE ASBL
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoBELGIJSKIE
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 45 kod pocztowy 00-680 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj BELGIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość SAINT-GILLES ulica AVENUE DE LA TOISON D’OR nr domu 67 nr lokalu kod pocztowy 1060 poczta SAINT-GILLES

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1.Nazwa organuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyCZŁONEK/CZŁONKOWIE ZARZĄD REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH I PRZED SĄDEM ZARÓWNO JAKO STRONA POWODOWA JAK I POZWANA. W PRZYPADKU KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĘDĄ DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHILDE
2.ImionaTODD Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1.NazwiskoKÖLLER
2.ImionaGEORGES Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH