XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 17715.
KRS 0000671702, REGON 146433875, NIP 7010362091
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-04-03 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24025/19/973]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 7 stycznia 2020 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!