XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 17782.
KRS 0000440882, REGON 300418262, NIP 7822372257
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-11-21 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33879/19/926]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bgde Plus sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna w upadłości likwidacyjnej sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"BGDE PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON302054611
4.Numer KRS0000412326 Ikona RSS

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"BGDE PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON302054611
4.Numer KRS0000412326 Ikona RSS