XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19257.
KRS 0000700081, REGON 368555589, NIP 8513214578
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-10-19 r.
[RDF/186034/20/896]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Na Rzecz Równych Szans w Edukacji i Kulturze Treehouse sprawozdanie finansowe

W dniu 8 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!