XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 19287.
KRS 0000390673, REGON 143049337, NIP 1070020126
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-07-05 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/92495/19/531]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Osisoft (Uk) Limited (sp. z o.o. Oddział w Polsce sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SMOLNA nr domu 40 kod pocztowy 00-375 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BOLESŁAWA PRUSA nr domu 2 kod pocztowy 00-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA