I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 22603.
KRS 0000485409, REGON 302578917, NIP 9721247014
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-13 r.
[BMSiG-22369/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: E-Sklep R2 sp. z o.o. S.K.A. sprawozdanie finansowe

Likwidator E-SKLEP R2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. w likwidacji, KRS 0000485409, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) ul. Stara Droga 3, ogłasza o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki oraz wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.