I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 22613.
KRS 0000399214, REGON 341197501, NIP 9562297323
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-10-14 r.
[BMSiG-22424/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Innoconsulting sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Innoconsulting Sp. z o.o. w Toruniu, (informacja ukryta), 87-100 Toruń, wpisanej do KRS pod nr 0000399214, zawiadamia, że w dniu 7.05.2020 r. Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!