I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 22616.
KRS 0000497317, REGON 123039314, NIP 6762472611
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-02-07 r.
[BMSiG-22455/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Krespert sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Krespert Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą Krakowie, (informacja ukryta), KRS nr 0000497317, zawiadamia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w dn. 1.04.2020 r., dlatego wzywa się wierzycieli spółki, by w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!