I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22621.
KRS 0000006916, REGON 091136929, NIP 5540312697
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-09 r.
[BMSiG-22447/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Famor" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd "FAMOR" S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2020 r., o godz. 1230, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, (informacja ukryta), 85-110 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!