I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22624.
KRS 0000026570, REGON 250024679, NIP 6180041735
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-16 r.
[BMSiG-22251/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Wistil" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 1100, w Kaliszu, (informacja ukryta), sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!