I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22626.
KRS 0000305786, REGON 369137109, NIP 5512634472
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-05-14 r.
[BMSiG-22211/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: F. Romaszkan Fabryka Papieru, SA w Wadowicach w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator F. Romaszkan Fabryka Papieru spółka akcyjna w Wadowicach w likwidacji, nr KRS 0000305786 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 466 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2020 roku o godz. 1000 w Wadowicach przy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!