I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22630.
KRS 0000057345, REGON 272429761, NIP 6260005641
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-07 r.
[BMSiG-22288/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, na godz.1000, w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach, (informacja ukryta)-9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!