I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22631.
KRS 0000052135, REGON 010605155, NIP 5220021805
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-12 r.
[BMSiG-22215/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Pbm Południe SA sprawozdanie finansowe

Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek), na godzinę 1000, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy (informacja ukryta) - sala konferencyjna na parterze, z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!