I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22632.
KRS 0000064518, REGON 170218299, NIP 5781001243
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, 216VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-27 r.
[BMSiG-22383/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!