I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22633.
KRS 0000687916, REGON 367844050, NIP 8792693631
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-24 r.
[BMSiG-22205/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Vallor SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000687916, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vallor S.A. w Toruniu, na godz. 1100, w Toruniu, Notariusz Krystian Buszman, 87-100 Toruń, Plac...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!