I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22634.
KRS 0000303109, REGON 000836483, NIP 5250007230
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-07 r.
[BMSiG-22289/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenieo Zwołaniu Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaWojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno--Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), (informacja ukryta), 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!