I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22635.
KRS 0000374289, REGON 241830752, NIP 9691586199
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-01-04 r.
[BMSiG-22452/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki pod firmą "Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A." z siedzibą w Gliwicach, rozszerza porządek obrad i wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 18 czerwca 2020 r. (Monitor Sądowy nr 95/2020 z dnia 18.05.2020 r.), o nw. punkt: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!