Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22636.
KRS 0000057133, REGON 271515004, NIP 6340126565
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-28 r.
[BMSiG-22422/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Budowlane "Dombud" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd P.B. "DOMBUD" S.A. w Katowicach, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.05.2020 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15, i ogłoszone w MSiG nr 83 (5973), poz. 19736 z dnia 29.04.2020 r.

Powodem odwołania ww. NWZ jest przesunięcie przez ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) terminów związanych z przeprowadzeniem dematerializacji akcji, co umożliwia podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego termin odbycia ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.