III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 22680.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 53/17
[BMSiG-22304/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sygn. akt V GUp 53/17

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2020 r. w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Anny El Karbaoui, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ogłoszenia uzupełniającej listy wierzytelności postanawia ogłosić uzupełniającą listę wierzytelności dłużniczki Anny El Karbaoui z pouczeniem, iż listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.