III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 22748.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH, sygnatura akt: V GUp 151/19
[BMSiG-22257/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Roberta Babuli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Korzeniów, nr PESEL (informacja ukryta) , prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 151/19, zawiadamia o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszu masy upadłości.

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.