III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 22762.
KRS 0000063435, REGON 013284964, NIP 1250929387
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-14 r., sygnatura akt: XVIII GUp 709/19
[BMSiG-22360/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości Sobsmak Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 709/19, sprzeda w trybie z wolnej ręki PRZEDSIĘBIORSTWO POD NAZWĄ "SOBSMAK" Sp. z o.o. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem aktywów ujętych na wykazie załączonym do regulaminu sprzedaży. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!