III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 22773.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 122/18, V GUp 83/18
[BMSiG-22308/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Urszuli Gacek, postanowił zmienić postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, z dnia 11 grudnia 2018 r.,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!