III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 22814.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 203/19
[BMSiG-22439/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 maja 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 203/19, na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej, Teresy Żurowskiej (PESEL (informacja ukryta) ), bez udziału wierzycieli, postanowił:

1. bez ustalania planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 10 czerwca 2019 r. zobowiązania upadłej Teresy Żurowskiej, PESEL (informacja ukryta) , z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 4912 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498);

2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 4.183,03 (cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy i 3/100) złotych obciążyć Skarb Państwa.