IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 22818.
KRS 0000361867, REGON 100940415, NIP 7312024758
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-08-17 r., sygnatura akt: LD XX Ns-Rej. KRS 8933/20/645
[BMSiG-22430/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Thp" sp. z o.o. - sp.k." sprawozdanie finansowe

LD XX Ns-Rej. KRS 8933/20/645 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 16 kwietnia 2020 r. zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie "THP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!