V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 22841.
SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 448/19
[BMSiG-22471/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Szczurowa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Łuba (rencistka), zmarłej 22 czerwca 2019 r w Dąbrowie Tarnowskiej, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Dołęga. Po spadkodawczyni pozostała działka nr 204 - grunty rolne zabudowane -...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!