V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 22846.
SĄD REJONOWY W OPOCZNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 607/19
[BMSiG-22301/2020]

W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 607/19 postępowanie z wniosku Małgorzaty Ciszewskiej i Zdzisława Ciszewskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Tomaszówku, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!