V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 22847.
SĄD REJONOWY W GORLICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 668/19
[BMSiG-22277/2020]

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 668/19 z wniosku Władysławy Czech postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Libuszy, gmina Biecz, powiat gorlicki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 467, o pow. 0,3083 ha, objęta AWZ RG-ON-457/7/511/73.

Sąd wzywa Władysławę Stawiarską lub jej następców prawnych oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazały swe prawa do przedmiotu wniosku, pod rygorem pominięcia w orzeczeniu o stwierdzeniu zasiedzenia.