V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 22848.
SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 12/20
[BMSiG-22464/2020]

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny, toczy się pod sygnaturą I Ns 12/20, sprawa z wniosku Jadwigi Gondek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Brzezówce, gmina Szczucin, składającej się z działki nr 142/1 o pow. 0,49 ha, powstałej z p.gr. 598/4, 600/1, objętej LWH 70 gm. kat. Brzezówka, w której jako właściciele...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!