V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 22850.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 689/17
[BMSiG-20947/2020]

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w II Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą akt II Ns 689/17 postępowanie z wniosku Anny Ignatiuk i Adama Ignatiuka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału: - w 2/4 częściach w prawie własności nieruchomości położonych w Katowicach Podlesiu, oznaczonych jako działki numer: 171/43, 1134/84,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!