V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 22852.
SĄD REJONOWY W GORLICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 330/19
[BMSiG-22284/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach, I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 330/19 toczy się sprawa z wniosku Witolda Kędziora o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Bieczu oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2506/2, o pow. 0,0717 ha, powstałej z parceli gruntowej nr 1941/12, o pow. 0,0924 ha, objętej zaginionym lwh 181, która powstała z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!