V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 22853.
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 120/20
[BMSiG-22460/2020]

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 120/20 toczy się postępowanie z wniosku "Przedsiębiorstwa Dystrybucji Farmaceutycznej SIawex" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z udziałem CORDA Urszula Ptaś spółka jawna z siedzibą w Budzowie, Urszuli Ptaś i Roberta Ptaś o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!