IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 22862.
KRS 0000617027, REGON 364394072, NIP 7282808477
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-06 r., sygnatura akt: XIV GRp 14/19
[BMSiG-22411/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sygn. akt XIV GRp 14/19

OGŁOSZENIE SĄDOWE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec RF Meble Spółka z o.o. Spółki komandytowej w restrukturyzacji w Łodzi, został sporządzony przez nadzorcę sądowego i złożony w dniu 21 listopada 2019 roku, a uaktualniony w dniu 18 lutego 2020 roku spis wierzytelności.

Spis wierzytelności jest do wglądu dla uczestników postępowania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój nr 106. Ponadto Sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem z dłużnikiem - RF Meble Spółka z o.o. Spółki komandytowej w restrukturyzacji w Łodzi, na dzień 1 lipca 2020, godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, sala 309.

Wierzyciele mogą oddać swój glos na piśmie z zachowaniem wymogów określonych w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r - Prawo restrukturyzacyjne, na adres dla doręczeń: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109.
Sygn. akt XIV GRp 14/19.

Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli może oddać glos ustnie do protokołu.