XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 247662.
KRS 0000009812, REGON 004209470, NIP 7120107187
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-04-26 r.
[RDF/200259/20/344]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Baby Fant" J. Sawicka, D. Rudziński sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019