XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 247665.
KRS 0000587564, REGON 363037513, NIP 9562314464
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-11-20 r.
[RDF/200165/20/491]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Betreuung Adiutor sp. z o.o. sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019