XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 247748.
KRS 0000281403, REGON 140988690, NIP 5222848615
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2007-05-23 r.
[RDF/200198/20/752]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy" sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019