XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 247781.
KRS 0000253261, REGON 651541140, NIP 7952299748
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2006-03-17 r.
[RDF/200280/20/154]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: P.P.H.U. "Erzet" Hurt-Detal L. Doskocz, A. Krzywucka sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019