XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 247837.
KRS 0000059390, REGON 070016630, NIP 5510008612
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-11-20 r.
[RDF/200321/20/544]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Wytwórnia Napojów Chłodzących "Sahara" Sławomir Folga, Marek Księżopolski sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019