Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 247874.
KRS 0000478862, REGON 230015791, NIP 6130002733
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-30 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6020/20/70]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ale sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.04.2019 R., NOTARIUSZ DOROTA DANEL, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU PRZY UL. BRACKIEJ 9, REPERTORIUM A NUMER 1781/2019 - ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUSIAK
2.ImionaZENON ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej400.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUSIAK
2.ImionaLESZEK ZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej400.000 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej400.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego51.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUSIAK
2.ImionaARKADIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej400.0000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego51.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego51.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiWSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZEM PROWADZĄCYM SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ JEST: SPÓŁKA POD FIRMA ALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI PISARZOWICE 240 D, 59-800 LUBAŃ; REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD, KTÓREGO CZŁONKAMI SĄ: ZENON ANDRZEJ KUSIAK PREZES ZARZĄDU I LESZEK ZDZISŁAW KUSIAK WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiWSPÓLNIKIEM PROWADZĄCYM SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ JEST SPÓŁKA ALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.